Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: LETNOM
Adres: Sarphatistraat 720
Vestigingsplaats: Amsterdam
Datum uitspraak: 05-03-2019
Insolventienummer Rechtbank: F.13/19/85 Rechtbank Amsterdam
Rechter-commissaris: mr. W.M. de Vries
Curator / bewindvoerder: mr. M. Nieuwenburg
Bijzonderheden: einde faillissement door goedkeuring akkoord op 8 september 2021 07-09-2022: einde faillissement door goedkeuring akkoord op 8 september 2021
09-06-2021: Verificatievergadering op 25 augustus 2021 om 15:30
06-11-2019: vervanging rechter-commissaris mr. W.F.Korthals Altes door mr. W.M. de Vries
07-03-2019: Uitspraak faillissement op 5 maart 2019
Status: Afgesloten