Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: IERSEL
Adres: Karpatenlaan 38
Vestigingsplaats: Tilburg
Datum uitspraak: 29-07-2019
Insolventienummer Rechtbank: F.02/19/239 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda
Rechter-commissaris: mr. M. Pellikaan
Curator / bewindvoerder: mr. F.H. Entjes
Bijzonderheden: einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 1 mei 2020
Status: Afgesloten