Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: V.O.F. De Graaf Jansen
Adres: Hooidonk 29
Vestigingsplaats: Amersfoort
Datum uitspraak: 11-02-2020
Insolventienummer Rechtbank: F.16/20/53 Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Curator / bewindvoerder: mr E.H. Bruggink
Bijzonderheden: 10-11-2021: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 09 november 2021
30-06-2021: Vervanging curator mr M. Zentveldt door mr E.H. Bruggink
13-02-2020: Uitspraak faillissement op 11 februari 2020
Status: Afgesloten