Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Hermon Moulou Woldeselasse
Adres: Burg.Franssenstraat 2A
Vestigingsplaats: Kerkrade
Datum uitspraak: 03-03-2020
Insolventienummer Rechtbank: F.03/20/79 Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Rechter-commissaris: mr. B.R.M. de Bruijn
Curator / bewindvoerder: mr J.J.Th. Paulissen
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 31 mei 2022 01-06-2022: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 31 mei 2022
04-03-2020: Uitspraak faillissement op 03 maart 2020
Status: Afgesloten