Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: V.C.P.L. Hilbron
Adres: Smedenstraat 28
Vestigingsplaats: Deventer
Datum uitspraak: 07-05-2020
Insolventienummer Rechtbank: F.08/20/110 Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
Rechter-commissaris: mr. A.H. Margadant
Curator / bewindvoerder: mr M. Samsen
Bijzonderheden: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 28 september 2021 29-09-2021: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 28 september 2021
03-09-2021: Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 17 september 2021
11-05-2021: Verificatievergadering op 21 juni 2021 om 10:00
08-05-2020: Uitspraak faillissement op 07 mei 2020
Status: Afgesloten