Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: K. Öztürk
Adres: Dijkstraat 9b
Vestigingsplaats: Almelo
Datum uitspraak: 18-11-2020
Insolventienummer Rechtbank: F.08/20/230 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Curator / bewindvoerder: mr A.P.H. Spoor
Bijzonderheden: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 30 november 2021 01-12-2021: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 30 november 2021
29-10-2021: Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 19 november 2021
18-10-2021: Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
19-11-2020: Uitspraak faillissement op 18 november 2020
Status: Afgesloten