Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Y Clean B.V.
Adres: Paros 24
Vestigingsplaats: Hoofddorp
Datum uitspraak: 13-07-2021
Insolventienummer Rechtbank: F.15/21/102 Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Rechter-commissaris: mr. J. van der Kluit
Curator / bewindvoerder: mr B. van Veen
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 08 augustus 2023 09-08-2023: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 08 augustus 2023
16-07-2021: Uitspraak faillissement op 13 juli 2021
14-07-2021: faillissement overgedragen aan ander arrondissement op 13 juli 2021
Status: Afgesloten