Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Y. Bouazati
Adres: Crooswijkseweg 135C
Vestigingsplaats: Rotterdam
Datum uitspraak: 14-12-2021
Insolventienummer Rechtbank: F.10/21/236 Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. M. Aukema
Curator / bewindvoerder: mr M.P.J. van der Linden
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 september 2023 Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 september 2023 13-09-2023: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 september 2023
15-12-2021: Uitspraak faillissement op 14 december 2021
Status: Afgesloten