Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Q-Comed B.V.
Adres: Schiphol Boulevard 127
Vestigingsplaats: Schiphol
Datum uitspraak: 11-01-2022
Insolventienummer Rechtbank: F.15/22/2 Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Rechter-commissaris: mr. M.P. de Valk
Curator / bewindvoerder: mr M.W. Schüller
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 september 2023 13-09-2023: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 september 2023
12-01-2022: Uitspraak faillissement op 11 januari 2022
Status: Afgesloten