Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Mustafa Ismail Saleh
Adres:
Vestigingsplaats:
Datum uitspraak: 01-02-2022
Insolventienummer Rechtbank: F.09/22/21 Rechtbank Den Haag
Rechter-commissaris: mr. A.C.M. Höppener
Curator / bewindvoerder: mr A.S. Snel
Bijzonderheden: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 17 november 2022 23-11-2022: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 17 november 2022
07-11-2022: Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 07 november 2022
22-09-2022: Pro forma verificatievergadering op 24 oktober 2022 om 15:00
02-02-2022: Uitspraak faillissement op 01 februari 2022
Status: Afgesloten