Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: A. Hartogh
Adres: Hogewerf 74
Vestigingsplaats: Amsterdam
Datum uitspraak: 15-08-2017
Insolventienummer Rechtbank: F.13/17/290 Rechtbank Amsterdam
Rechter-commissaris: mr. A.E. de Vos
Curator / bewindvoerder: mr E.J.G. Beerdsen
Bijzonderheden: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 25 augustus 2023 28-08-2023: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 25 augustus 2023
27-07-2023: Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
27-07-2023: Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 14 augustus 2023
03-03-2023: vervanging curator mr. M. Nieuwenburg door mr. E.J.G. Beerdsen
16-01-2020: vervanging curator J. Eelman door mr. M. Nieuwenburg
16-08-2017: Uitspraak faillissement op 15 augustus 2017
Status: Afgesloten