Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: ESKES
Adres:
Vestigingsplaats:
Datum uitspraak: 23-05-2017
Insolventienummer Rechtbank: F.08/17/280 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Curator / bewindvoerder: B.B.M. Elbert-Scholten
Bijzonderheden: Rectificatie: Per abuis is de opheffing van het faillissement F.08/17/280 K. Eskes nooit gepubliceerd. Het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten op 25 april 2018.
Status: Afgesloten