Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: = Doen B.V.
Adres: Randweg 53
Vestigingsplaats: Beverwijk
Datum uitspraak: 07-11-2017
Insolventienummer Rechtbank: F.15/17/279 Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Rechter-commissaris: mr. J. van der Kluit
Curator / bewindvoerder: mr R. Mulder
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 05 april 2022 06-04-2022: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 05 april 2022
05-01-2021: Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. J. van der Kluit.
02-01-2020: Vervanging rechter-commissaris mr. K. van Dijk door mr. M.M. Kruithof.
08-11-2017: Uitspraak faillissement op 07 november 2017
Status: Afgesloten