Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Yacht Club Lelystad Haven
Adres: Oostvaardersdijk 59
Vestigingsplaats: Lelystad
Datum uitspraak: 08-03-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.16/18/101 Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad
Rechter-commissaris: mr. Schoevaars
Curator / bewindvoerder: mr. M.C.C. Stoové
Bijzonderheden: 27-03-2019: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 26 maart 2019
09-03-2018: Uitspraak faillissement op 08 maart 2018
Status: Afgesloten