Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: M. Balk
Adres: Breeuwhamer 8
Vestigingsplaats: De Goorn
Datum uitspraak: 27-03-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.15/18/100 Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Curator / bewindvoerder: mr R. van der Hooft
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 10 maart 2020
Status: Afgesloten