Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Coupee
Adres: Langestraat 49a
Vestigingsplaats: Delden
Datum uitspraak: 18-06-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.08/18/207 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. A.H. Margadant
Curator / bewindvoerder: mr. E. Nijhoff
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 13 april 2022 21-04-2022: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 13 april 2022
21-06-2018: uitspraak faillissement in hoger beroep op 18 juni 2018
Status: Afgesloten