Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Karmelk
Adres: Vlasstraat 31
Vestigingsplaats: Purmerend
Datum uitspraak: 19-06-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.15/18/185 Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Curator / bewindvoerder: mr. R.J. Frans
Bijzonderheden: einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 5 juli 2019 11-07-2019: einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 5 juli 2019
19-06-2019: vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement en neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 24 juni 2019
28-06-2018: Uitspraak faillissement op 19 juni 2018
Status: Afgesloten