Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Stichting De Delft
Adres: Schiehaven 15
Vestigingsplaats: Rotterdam
Datum uitspraak: 11-12-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.10/18/473 Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.M. Los
Curator / bewindvoerder: mr. J. Kloots
Bijzonderheden: geen
Status: Pro forma verificatie vergadering
Verificatievergadering: 25-02-2020 11:30
Uiterste datum vordering indienen:: 11-02-2020