Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Rijkschroeff
Adres: Kromhofsweg 10
Vestigingsplaats: Enschede
Datum uitspraak: 13-11-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.08/18/340 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
Curator / bewindvoerder: T.M.E. Roeloffzen-Mulder
Bijzonderheden: einde faillissement door goedkeuring akkoord op 6 november 2019 15-11-2019: einde faillissement door goedkeuring akkoord op 6 november 2019
07-08-2019: verificatievergadering en akkoordbehandeling op 20 september 2019 om 10:15
19-12-2018: Uitspraak faillissement door tussentijdse beƫindiging schuldsanering op 13 november 2018
Status: Afgesloten