Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: E. Leussink
Adres: De Veldweide 3
Vestigingsplaats: Brummen
Datum uitspraak: 04-12-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.05/18/457 Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen
Rechter-commissaris: mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator / bewindvoerder: mr M.H. Hogeman
Bijzonderheden: geen
Status: Verificatievergadering met akkoordbehandeling
Verificatievergadering: 14-05-2020 14:00
Uiterste datum vordering indienen:: 29-04-2020