Nom: Aspen Digital Group B.V.
Adresse: 's-Gravelandseweg 67
Siège officiel: Hilversum
Date de la décision d''''insolvabilité: 05-07-2023
Numéro de dossier de la Cour: F.16/23/263 Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad
Magistrat d''instruction: mr. K.G. van de Streek
Liquidateur / administrateur judiciaire: mr G.H. Smink
Remarques: 07-07-2023: Rectificatie: S.16/23/16 ASPEN DIGITAL GROUP B.V. deze surseance is op 5 juli 2023 omgezet naar een faillissement F.16/23/263 de crediteurenvergadering van 9 oktober 2023 om 09:30 uur komt hiermee te vervallen.
07-07-2023: Beëindiging door omzetting in faillissement op 5 juli 2023
06-07-2023: verlening voorlopige surseance op 4 juli 2023 crediteurenvergadering op 09 oktober 2023 om 9:30
06-07-2023: Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 05 juli 2023
État: Ouvert