名前: Miners Europe B.V.
住所: P.J. Oudweg 4
登録席: Almere
倒産判決日: 21-09-2021
裁判所の事件番号: F.16/21/215 Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad
監督判事: mr. C.P. Lunter
破産管財人 / 保全管理人: mr D.H. de Haan
詳細情報: 22-09-2021: Uitspraak faillissement op 21 september 2021
状態: 開いている
報告書: Verslag: 20-10-2021