Naam: Raven Fishing B.V.
Adres: Houtwijk 40
Vestigingsplaats: Dronten
Datum uitspraak: 12-01-2023
Insolventienummer Rechtbank: F.16/23/17 Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad
Rechter-commissaris: mr. K.G. van de Streek
Curator / bewindvoerder: mr J.P. Davids
Bijzonderheden: 13-01-2023: Uitspraak faillissement na beƫindiging surseance op 12 januari 2023
13-01-2023: Rectificatie: S. 23/1 RAVEN HOLDING B.V. deze surseance is op 12 januari 2023 omgezet naar een faillissement F. 23/15 de crediteurenvergadering van 14 april 2023 komt hiermee te vervallen.
13-01-2023: Beƫindiging door omzetting in faillissement op 12 januari 2023
06-01-2023: verlening voorlopige surseance op 4 januari 2023 crediteurenvergadering op 14 april 2023 om 9:30
Status: Open