Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: mevrouw M.R.M. Wisden
Adres: Hofstedeweg 201
Vestigingsplaats: Enschede
Datum uitspraak: 15-02-2017
Insolventienummer Rechtbank: F/08/17/56 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch
Curator / bewindvoerder: mr. T.L.V. de Jong
Bijzonderheden: geen
Status: Afgesloten