Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: mevrouw M. Scheffer
Adres: Molenstraat 86
Vestigingsplaats: Losser
Datum uitspraak: 22-03-2017
Insolventienummer Rechtbank: C/08/17/95 F Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
Curator / bewindvoerder: Schol & Gorter Advocaten
Bijzonderheden: geen
Status: Afgesloten