Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: J.G.M. Gunst
Adres: Deppenbroekweg 4
Vestigingsplaats: Losser
Datum uitspraak: 14-03-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.08/18/93 Rechtbank Overijssel, locatie Almelo
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Curator / bewindvoerder: mr P.E.M. Schol
Bijzonderheden: 30-01-2020: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 29 januari 2020
15-03-2018: Uitspraak faillissement op 14 maart 2018
Status: Afgesloten