Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: K. Haan
Adres: Vlinderveen 419
Vestigingsplaats: Spijkenisse
Datum uitspraak: 28-04-2020
Insolventienummer Rechtbank: F.10/20/184 Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. C.G.E. Prenger
Curator / bewindvoerder: mr B.K.A. van Rijsbergen
Bijzonderheden: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 18 maart 2022 21-03-2022: Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 18 maart 2022
09-02-2022: Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 07 maart 2022
07-01-2022: Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
23-07-2021: Vervanging curator mr J.G. Plet door mr B.K.A. van Rijsbergen
29-04-2020: Uitspraak faillissement op 28 april 2020
Status: Afgesloten