Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: L. Hoorn
Adres: Waalbandijk 5
Vestigingsplaats: Nieuwaal
Datum uitspraak: 05-09-2017
Insolventienummer Rechtbank: F.01/17/327 Rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch
Rechter-commissaris: mr. VGT van Emstede
Curator / bewindvoerder: mr J.M.M. Roefs
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 17 maart 2020
Status: Afgesloten